White Album Season 2

White Album Season 2

The second season of White Album, also known as episodes 14-26.

Other names: WHITE ALBUM 2nd Season
Status: Completed
Studio: Seven Arcs
Scores: 6.79 / 9.99
Genre: Drama, Romance
Country: Japan
Episode: 13 / 13
Duration: 25 min/ep
Date release: 2009-10-03
Date aired: 2009-10-03 - 2009-12-24

White Album Season 2 GoGoAnime

Watch In White Album Season 2 Online Free

White Album Season 2 2009 Online Free

Where to watch In White Album Season 2

In White Album Season 2 anime free online

White Album Season 2 at Gogoanime