Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari

Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari

The life story of Shinran, founder of Joudo Shinshuu.

Other names: Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari
Status: Completed
Studio: N/A
Scores: 0.00 / 9.99
Country: Japan
Episode: 1 / 1
Duration: 108 min
Date release: 2008-03-20
Date aired: 2008-03-20 - 2008-03-20

Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari GoGoAnime

Watch In Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari Online Free

Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari 2008 Online Free

Where to watch In Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari

In Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari anime free online

Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari at Gogoanime